Warsztaty z kanioningowych technik linowych KK PZA

W dniach 22 – 24.05.2015 odbędzie się szkolenie z kanioningowych technik linowych i podstaw poręczowania organizowane przez komisję kanioningową PZA.

Kurs przeznaczony jest dla początkujących kanioningowców zrzeszonych w klubach należących do Polskiego Związku Alpinizmu.

Miejsce ćwiczeń: Jura krakowsko-częstochowska, Pazurek.

Od uczestników wymagane jest posiadanie kasku, uprzęży kanioningowej wraz z lonżem, przyrządu zjazdowego (ósemka, pirana, oka, hydrobot), klasycznej ósemki do poręczowania. Zalecamy także zabranie odcinka liny statycznej o długości ok 30m wraz kit-boulem (alternatywnie osobisty wór kanioningowy).

Zgłoszenia prosimy rejestrować do dnia 14.05.2015 przy pomocy formularza – http://goo.gl/forms/rB9slbLxws

Szczegółowe informacje organizacyjne i program zajęć zostaną przedstawione na tydzień przed szkoleniem i przesłane drogą mailową bezpośrednio do uczestników.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem olo@v7a7.pl.