Zakres zagadnień kursów intro i podstawowego

Spis zagadnień dla kursów intro i podstawowego L0 L1
intro podstawowy
1. Zagadnienia podstawowe    
1.1 Skala trudności.   x
1.1.1 Trudności pionowe – linowe (vertical).   x
1.1.2 Trudności wodne (aquatic).   x
1.1.3 Trudności ogólne.   x
1.2 Komunikacja.   x
1.2.1 Sygnalizacja dźwiękowa. x x
1.2.2 Sygnalizacja wizualna x x
1.3 Techniki podstawowe.   x
1.3.1 Pływanie x x
1.3.2 Skoki x x
1.3.2.1 Skoki do płytkiej wody   x
1.3.2.2 Skoki techniczne – precyzyjne   x
1.3.2.3 Skoki akrobatyczne    
1.3.3 Tobogany x x
1.3.4 Zjazdy na linie x x
1.4 Sprzęt.    
1.4.1 Sprzęt osobisty. x x
1.4.1.1 Odzież neoprenowa x x
1.4.1.2 Sprzęt alpinistyczny x x
1.4.1.3 Zestaw podstawowy   x
1.4.2 Wyposażenie zespołowe.   x
1.4.2.1 Worki transportowe   x
1.4.2.2 Liny   x
1.4.2.3 Sprzęt wykorzystywany do budowy i przebudowy stanowisk zjazdowych   x
1.5 Taktyka działań – logistyka.    
1.5.1 Wpływ warunków atmosferycznych i terenowych.    
1.5.2 Ilość osób i sprzętu.    
1.5.3 Możliwości techniczne zespołu.    
1.6 Zagrożenia.    
1.6.1 Zagrożenia obiektywne. x x
1.6.2 Zagrożenia subiektywne. x x
1.7 Statystyki.    
1.7.1 Przypadki i sytuacje niebezpieczne.    
1.7.2 Wypadki.    
2. Zagadnienia wodne.    
2.1 Elementy hydrologii rzek górskich – potamologia.   x
2.1.1 Podstawowe pojęcia. x x
2.1.2 Rozkład prędkości nurtu w rzece.   x
2.1.3 Czynniki decydujące o ruchu i objętości wody w kanionie.    
2.1.3.1 Zlewnia.    
2.1.3.2 Retencja.    
2.1.3.3 Topniejący śnieg i lodowce – procesy ablacyjne.    
2.1.3.4 Intensywny opad deszczu – gwałtowne burze.    
2.1.3.5 Zbiorniki retencyjne i elektrownie wodne – urządzenia hydrotechniczne.    
2.1.4 Szybkość i siła przepływu wody.    
2.1.4.1 Obliczanie masy i siły przepływu wody.    
2.1.4.2 Siła wody w wodospadzie.    
2.1.4.3 Ocena stref – “czytanie wody”.    
2.1.5 Typy wody.   x
2.1.5.1 Woda silnie napowietrzona.   x
2.1.5.2 Woda nie napowietrzona.   x
2.1.5.3 Woda mieszana.   x
2.2 Układy hydrologiczne – przeszkody wodne.   x
2.2.1 Odwój / walec.   x
2.2.1.1 Odwój o płytkiej cyrkulacji.   x
2.2.1.2 Odwój o głębokiej cyrkulacji.   x
2.2.1.3 Odwój o podwójnej cyrkulacji.   x
2.2.2 Cofka.   x
2.2.3 Krążel / młyn.   x
2.2.4 Podmytka.   x
2.2.5 Syfon.   x
2.2.6 Drzewo w nurcie.   x
2.3 Wodne techniki pokonywania kanionów.   x
2.3.1 Pływanie – techniki.   x
2.3.1.1 Pływanie defensywno – pasywne (dryfowanie).   x
2.3.1.2 Pływanie agresywno – aktywne.   x
2.3.1.3 Kąty promowe.    
2.3.2 Nurkowanie    
2.3.3 Przeprawa w poprzek nurtu rzeki.    
2.3.3.1 Przeprawa piesza – brodzenie.    
2.3.3.2 Przeprawa z użyciem rzutki.    
2.3.3.3 Przeprawa z użyciem liny promowej.    
2.3.4 Układy kierunkowe – Dryfkotwy.    
2.3.4.1 Dryfkotwa na rzece.    
2.3.4.2 Dryfkotwa w kanionie.    
2.3.4.3 Dryfkotwa prowadzącego – łączona.    
2.4 Działania asekuracyjne i ratownicze w wodzie.    
2.4.1 Zasada stopniowania technik ratowniczych 4D.    
2.4.2 Sprzęt asekuracyjny i ratowniczy.    
2.4.3 Techniki asekuracyjne i ratownicze.    
2.4.3.1 Kraul ratowniczy.    
2.4.3.2 Skoki ratownicze.    
2.4.3.3 Asekuracja i ratownictwo z użyciem RZUTKI.    
2.4.3.4 Ratownictwo z użyciem liny.    
3. Techniki linowe.    
3.1 Liny kanioningowe.   x
3.1.1 Rodzaje lin.   x
3.1.2 Oznaczenia lin kanioningowych.   x
3.1.3 Worowanie. x x
3.2 Węzły.   x
3.2.1 Węzły zaczepienia (kotwiczne).   x
3.2.2 Węzły łączące.   x
3.2.3 Węzły pracujące.   x
3.2.4 Węzły zaciskowe.   x
3.3 Stanowiska.   x
3.3.1 Punkty stałe.   x
3.3.2 Punkty naturalne.   x
3.3.3 Stanowiska zjazdowe z punktów stałych.   x
3.3.4 Stanowiska zjazdowe z punktów naturalnych.   x
3.4 Dojście do stanowiska.   x
3.4.1 Autoasekuracja i asekuracja w trakcie dojścia do stanowiska.   x
3.4.2 Zakładanie trawersów w oparciu o punkty stałe.    
3.4.3 Zakładanie trawersów w oparciu o punkty naturalne.    
3.5 Zjazdy.   x
3.5.1 Minimalne długości lin.   x
3.5.2 Techniki zakładania lin w stanowisku zjazdowym.   x
3.5.2.1 Układy sztywne.   x
3.5.2.2 Układy z możliwością wydawania liny.   x
3.5.3 Wypuszczanie z ciała.    
3.5.4 Obsługa przyrządów zjazdowych. x x
3.5.4.1 Techniki improwizowane.   x
3.5.4.2 Dodatkowy karabinek hamujący.   x
3.5.5 Zjazd równoległy dwóch osób.    
3.5.6 Zjazd ze stanowiskiem pośrednim.   x
3.5.7 Zjazd z przejściem do ześlizgu lub skoku. x x
3.5.8 Autoasekuracja podczas zjazdu.   x
3.5.9 Asekuracja podczas zjazdu.   x
3.5.10 Asekuracja osoby deporęczującej – oddolna.   x
3.6 Zjazdy kierunkowe.   x
3.6.1 Odciągi kierunkowe.   x
3.6.1.1 Odciągi kierunkowe samodeporęczujace.    
3.6.2 Zjazd z użyciem liny kierunkowej. x x
3.6.3 Opuszczanie worków z wykorzystaniem liny kierunkowej.    
3.7 Techniki wspinaczkowe.    
3.7.1 Podchodzenie przy użyciu technik jaskiniowych.    
3.7.1.1 Podchodzenie z wykorzystaniem metody DED.    
3.7.1.2 Podchodzenie z wykorzystaniem jednego przyrządu lub węzła zaciskowego.   x
3.7.2 Podchodzenie z wykorzystaniem węzłów i układów samozaciskowych.   x
3.7.2.1 Klasyczne podchodzenie na „prusikach”.   x
3.7.2.2 Układy samoblokujące.    
3.7.3 Asekuracja i wspinaczka metodą klasyczną.    
3.8 Deporęczowanie.   x
4. Autoratownictwo i ratownictwo linowe.    
4.1 Sytuacje wymagające zastosowania technik autoratowniczych.   x
4.1.1 Przetarcie liny.   x
4.1.2 Blokada liny w przyrządzie.   x
4.1.3 Wklinowanie kończyn.   x
4.1.4 Zaczepienie na drzewie.    
4.2 Autoratownictwo indywidualne.    
4.2.1 Przetarcie i zapętlenie liny.    
4.2.2 Przejazd przez węzeł z wycięciem łącznika.    
4.2.3 Przejazd przez węzeł z użyciem przyrządu zaciskowego.    
4.2.4 Przejazd przez węzeł z użyciem węzła zaciskowego (warkocz)    
4.2.5 Główka skowronka na ósemce – wycięcie łącznika.    
4.3 Autoratownictwo wspomagane.    
4.3.1 Worek RESCUE – wyposażenie.    
4.3.2 Opuszczanie ze stanowiska bez kontaktu z partnerem.    
4.3.3 Uwolnienie w kontakcie z partnerem – przeciwwaga z przyrządem zaciskowym.    
4.3.4 Uwolnienie w kontakcie z partnerem – przejęcie z odcięciem.    
4.3.5 Przepuszczanie węzła (debrayer / tamponada).    
4.3.6 Opuszczenie – przepuszczanie węzła (pętla z półwyblinką).    
4.3.7 Podciąganie do stanowiska (debrayer / tamponada).    
4.3.8 Podciąganie do stanowiska.    
4.4 Działania ratownicze – układy ratownicze.    
4.4.1 Postępowanie w obliczu wypadku.    
4.4.1.1 Wstępne działania ratownicze.    
4.4.1.2 Przeciwwskazania do podjęcia transportu poszkodowanego.    
4.4.1.3 Wychłodzenie organizmu.    
4.4.2 Transport poszkodowanego w kanionie.    
4.4.2.1 Tyrolka ukośna – dwukierunkowy układ nośny.    
4.4.2.2 Stanowiska samonastawne z końca liny – góra    
4.4.2.3 Stanowiska samonastawne z końca liny – dół    
4.4.3 Transport w dół.    
4.4.3.1 Opuszczanie ratownika z poszkodowanym w pionie (bez kontaktu z wodą)    
4.4.4 Transport w górę.    
4.4.4.1 Podciąganie poszkodowanego do stanowiska.    
4.4.4.2 Wielokrążek – przejście z odcinka pionowego na układ poziomy.    
4.4.5 Transport po poręczówce poziomej.    
4.4.5.1 Przejście przepinki bez wzmocnienia układu – przeciwwaga.    
4.4.5.2 Przygotowanie i wzmocnienie układu poręczowego.    
4.4.5.3 Dociągnięcie do stanowiska i przepięcie na tyrolkę ukośną.    
4.4.6 Odciągi ratownicze – regulowane.    
4.4.6.1 Odciąg regulowany przy bloczku.    
4.4.6.2 Przejście węzła – przepięcie.    
4.4.7 Tyrolki i stanowiska improwizowane.    
4.4.7.1 Opuszczanie – stanowisko jedno i dwuosobowe.    
4.4.7.2 Tyrolki improwizowane – naciąg dwu i trzyosobowy.    
4.5 Działania ratownicze dodatkowe.    
4.5.1 Transport poszkodowanego na plecach.    
4.5.2 Punkt cieplny.    
4.5.3 Sygnalizacja dla śmigłowca i współpraca z ratownikiem dołowym.   x
4.6 Ubezpieczenia i przepisy prawne.    
4.6.1 Ubezpieczenia.   x
4.6.2 Zapisy kodeksu karnego dotyczące organizatorów i uczestników wypraw kanioningowych.